Hộp trữ mát trong tủ lạnh

-30%
 Bộ hộp bảo quản thực phẩm Modular Bowl 4 tháng 6/2021 giảm 30%  Bộ hộp bảo quản thực phẩm Modular Bowl 4 tháng 6/2021 giảm 30%
720,000₫ 1,030,000₫
-30%
 Hộp quay rau Tupperware Spinning Chef tháng 6/2021 giảm 30%  Hộp quay rau Tupperware Spinning Chef tháng 6/2021 giảm 30%
770,000₫ 1,100,000₫
-25%
Tupperware PremierHome Tupperware PremierHome
1,125,000₫ 1,500,000₫
-30%
 Bộ hộp trữ mát thông minh Tupperware Ventsmart 9 tháng 6/2021 giảm 30%  Bộ hộp trữ mát thông minh Tupperware Ventsmart 9 tháng 6/2021 giảm 30%
3,360,000₫ 4,800,000₫
-40%
 Bộ hộp mát Tupperware Stak N Stor & Bowl 6 hộp  Bộ hộp mát Tupperware Stak N Stor & Bowl 6 hộp
990,000₫ 1,650,000₫
 Bộ hộp trữ mát thông minh Tupperware Ventsmart 4  Bộ hộp trữ mát thông minh Tupperware Ventsmart 4
2,260,000₫
-40%
 Bộ hộp trữ mát thông minh Tupperware Ventsmart 5  Bộ hộp trữ mát thông minh Tupperware Ventsmart 5
1,899,000₫ 3,165,000₫
-25%
 Bộ hộp trữ mát thông minh Tupperware Ventsmart 7  Bộ hộp trữ mát thông minh Tupperware Ventsmart 7
3,050,000₫ 4,065,000₫
-25%
 Hộp bảo quản Tupperware Jumbo 15L siêu to tháng 6/2021 giảm 25%  Hộp bảo quản Tupperware Jumbo 15L siêu to tháng 6/2021 giảm 25%
675,000₫ 900,000₫
-30%
 Bộ hộp trữ mát Tupperware Funtastic Four 3.1L sản phẩm mới 2021  Bộ hộp trữ mát Tupperware Funtastic Four 3.1L sản phẩm mới 2021
895,000₫ 1,280,000₫
-35%
 Bộ hộp mát Tupperware Tết 2021 Set 8  Bộ hộp mát Tupperware Tết 2021 Set 8
1,250,000₫ 1,930,000₫