Chính sách giao hàng

Tại HCM: khách hàng sau khi đặt hàng thành công sẽ được giao hàng liền trong 12h.

Ngoài HCM:  thời gian giao hàng dự kiến từ 02 - 04 ngày kể từ lúc bạn lên đơn hàng.