Bình giữ nhiệt, hộp ủ nhiệt

-56%
 Ly giữ nhiệt Tupperware Xploris 350ml  Ly giữ nhiệt Tupperware Xploris 350ml
399,000₫ 905,000₫
-48%
 Ly giữ nhiệt Tupperware Xploris 470ml  Ly giữ nhiệt Tupperware Xploris 470ml
525,000₫ 1,010,000₫
-48%
 Bình giữ nhiệt Tupperware Tupp Buddy 520ml  Bình giữ nhiệt Tupperware Tupp Buddy 520ml
625,000₫ 1,200,000₫