Khi bạn tin dùng Tupperware, bạn đang chọn để cho môi trường tốt hơn.

 

>> THAM KHẢO THÊM NHIỀU CÂU CHUYỆN VÀ NHỮNG CHIA SẺ HAY VỀ TUPPERWARE <<

Trong Ngày Môi trường Thế giới, chúng ta biết rằng, còn rất nhiều điều mà tất cả chúng ta có thể làm khi nói đến việc bảo vệ hành tinh của chúng ta.

Đó là lý do tại sao tại Tupperware, chúng tôi liên tục nâng cao nhận thức và hành động khi nói đến việc chăm sóc hệ sinh thái của mình.

Vì vậy, khi bạn chọn Tupperware, bạn đang chọn để giảm chất thải nhựa một lần và lãng phí thực phẩm, bằng cách chọn các sản phẩm bền được thiết kế để sử dụng lại nhiều lần.

Bạn đang lựa chọn việc chung tay, bằng cách chọn một thương hiệu đang hợp tác với các tổ chức trên khắp thế giới hoạt động hàng ngày để cứu rừng, thúc đẩy quản lý môi trường và khuyến khích lối sống bền vững hơn.

Khi bạn chọn các sản phẩm của Tupperware, bạn biết rằng bạn đang chọn để làm cho môi trường của chúng ta tốt hơn. Từ đại dương, đến sa mạc, đến rừng nhiệt đới, đây là hành tinh duy nhất mà chúng ta có.

Vì vậy, chúng ta hãy chọn điều tốt, cho hôm nay, cho ngày mai và cho tất cả các thế hệ sau.

Khi bạn tin dùng sản phẩm Tupperware, bạn đang chọn để làm cho môi trường của chúng ta tốt hơn.

>> THAM KHẢO THÊM NHIỀU CÂU CHUYỆN VÀ NHỮNG CHIA SẺ HAY VỀ TUPPERWARE <<