Bạn có bao giờ nghĩ đến rằng, khi mình mua thực phẩm chất lượng, rau organic, thịt organic nhưng nếu mình trữ không đúng cách thì chất lượng thực phẩm không còn ngon, tươi dinh dưỡng nữa?

Hộp bảo quản thực phẩm Tupperware

Hộp bảo quản thực phẩm Tupperware chính là giải pháp trữ thực phẩm tươi ngon nguyên dinh dưỡng đến 2 tuần